Zahájení série podnikavých workshopů

Série osmi podnikavých workshopů byla úspěšně zahájena 2.5. Sešlo více jak 30 podnikatelů a podnikavců! Trochu inspirace do začátku přinesl také Ing. MBA Pavel Meletzký, náměstek primátora statutárního města Opavy,  Atmosféra byla skvělá. Zahájení se konalo v OC Breda, kde se aké jednotlivé worshopy budou po dobu osmi týdnů konat. Nápady a podnikatelské projekty jsou různorodé a motivace účit, či zlepšovat velká.